کلید مینیاتوری یا فیوز مینیاتوری مدارهای الکتریکی را در برابر جریان غیرمجاز محافظت می‌کند به این شکل که اگر جریانی بیش از جریان اسمی یک مدار از فیوز عبور کند، برای حفظ امنیت و جلوگیری از اتصال کوتاه شدن جریان برق را قطع می‌کند.

امروزه در سیستم‌های برق کشی یک ساختمان به مبحث ایمنی توجه زیادی می‌شود که در این راستا از وسایل مختلفی برای تامین اصول امنیتی در مدارهای الکتریکی و برق کشی یک ساختمان استفاده می‌شود یکی از این وسایل کلید مینیاتوری است که مدارهای الکتریکی را در برابر جریان غیرمجاز محافظت می‌کند.

کلید مینیاتوری یا فیوز مینیاتوری
کلید مینیاتوری یا فیوز مینیاتوری با نام Miniature Circuit Breaker که اختصارا MCB نامیده می‌شود یکی از تجهیزاتی است که در سیستم برق کشی و تابلو برق استفاده می‌شود و می‌تواند مدار را در برابر جریان اضافه‌ای که وارد مدار می‌شود محافظت کند. اشنایدر الکتریک یکی از تولید کنندگان پیشرو در این صنعت می باشد که کلید مینیاتوری اشنایدر الکتریک از اعتبار خاصی در بازار برخوردار هستند.

کلید مینیاتوری به دو روش حفاظت مدار الکتریکی را انجام می‌دهد:

1- عملکرد بی متال
در این روش فیوز مینیاتوری از یک فلز بیمتال برای تشخیص جریان اضافه استفاده می‌کند به این صورت که در اثر عبور جریان بیش از جریان نامی کلید مینیاتوری، کلید عمل کرده و جریان برق را قطع می‌کند.
2- عملکرد سیم پیچ
در این روش  تشخیص میزان جریان به عهده یک سیم پیچ با تعداد دور کم و قطر زیاد است که در این صورت با وارد شدن جریانی بیشتر از جریان نامی کلید مینیاتوری، کلید عمل کرده و جریان را قطع می‌کند

کلید مینیاتوری تک فاز
کلید مینیاتوری تک فازکالای برق ذوالفقاری
کلید مینیاتوری چهار فاز
کلید مینیاتوری چهار فازکالای برق ذوالفقاری
کلید مینیاتوری دو فاز
کلید مینیاتوری دو فازکالای برق ذوالفقاری
کلید مینیاتوری سه فاز
کلید مینیاتوری سه فازکالای برق ذوالفقاری
Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Image
Client 7
Client 8
Client 9
Client 10
Client 11
Client 12

کالای برق ذوالفقاری

متخصصین ما هر لحظه برای ارائه مشاوره و شنیدن صدای شما عزیزان آمادگی دارند